Nieuwe patriarch

De Grieks-orthodoxe kerk in Jeruzalem heeft gisteren een nieuwe patriarch benoemd ter vervanging van Irinaíos I. Deze werd eerder dit jaar afgezet in verband met de verpachting van kerkelijk land aan joodse investeerders. De 14 leden tellende Heilige Synode koos eenstemmig metropoliet (bisschop) Theofilos III als opvolger van Irinaíos. Volgens het kerkrecht moet zijn benoeming worden goedgekeurd door Israël, de Palestijnen en Jordanië. Israël heeft overigens nog niet ingestemd met Irinaíos' vertrek.

Theofilos is een Grieks staatsburger die onder andere de kerk heeft vertegenwoordigd in Moskou en Qatar. Hij wordt de geestelijk leider van 100.000 christenen in het heilig land, in overgrote meerderheid Palestijnen. Theofilos kreeg ook steun van synodeleden die bekendstaan als voorstanders van Irinaíos.