Meer studenten uit buitenland

Het aantal buitenlanders dat in Nederland wil studeren, is flink gegroeid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tussen 1 mei en 15 augustus bijna 4.000 verzoeken voor de benodigde machtiging voorlopig verblijf ontvangen. Dit zijn circa zevenhonderd verzoeken meer dan vorig jaar. De meeste aanvragen zijn afkomstig van studenten uit China, Indonesië en Rusland. De mmv-procedure is verkort, wat mogelijk een reden voor de stijging is.