Kritiek op Kamers van Koophandel

De Kamers van Koophandel (KvK's) zijn hard aan een forse modernisering toe. Dat vindt althans de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Volgens de branchevereniging kosten de KvK's ondernemers erg veel geld en zijn hun taken onduidelijk.

Het kabinet evalueert dit jaar het functioneren van de Kamers van Koophandel. De raad zei eerder deze week te weten dat hij die evaluatie hard nodig vindt ,,in een tijd waarin alle administratieve lasten en verplichte heffingen voor ondernemers kritisch onder de loep worden genomen''.

Ondernemers betalen jaarlijks 137 miljoen euro aan de 21 Kamers van Koophandel zonder dat ze over het reilen en zeilen van die instellingen enige zeggenschap hebben. ,,Inschrijvingen in het Handelsregister en voorlichting aan starters kunnen ook digitaal gebeuren. We zien daarom niet in dat er nog 21 KvK's nodig zijn.''

Volgens de RND treden de Kamers bovendien steeds meer op als lobbyorganisaties en behartigen ze belangen die tegenstrijdig zijn met die van ondernemers. Ook klaagt de RND over de bureaucratie en de ondoorzichtige financiële huishouding van de Kamers van Koophandel.

De directeur van het centraal kantoor van de KvK's, A. van de Wiel, noemt de uitlatingen van de RND ,,een beetje een knal over het doel''.

De taken van de instelling zijn in de wet vastgelegd en de heffingen ,,maken we waar'' met het Handelsregister, voorlichting en stimulering van regio's, aldus Van de Wiel. Het gebrek aan zeggenschap dat de RND noemt, weerlegde Van de Wiel door erop te wijzen dat in het bestuur van de KvK's vertegenwoordigers van werkgevers, midden- en kleinbedrijf en vakbonden zitten.