Keuze Fasseur voor `Hofmans' is discutabel 3

Het is al zo'n 20 jaar geleden, maar het was zo belangrijk dat ik het nooit ben vergeten. Jaar 1, dag 1, college 1 van de opleiding Geschiedenis: Alle wetenschappelijke geschiedschrijving moet controleerbaar zijn. Door zijn aanvaarding van de opdracht tot het schrijven van een boek over de Greet Hofmans-affaire terwijl collega-historici geen toestemming krijgen dezelfde bronnen in te zien, toont Fasseur zich niet alleen buitengewoon oncollegiaal maar valt hij ook als historicus door de mand door deze basisregel volkomen te negeren. Historici die hier kritiek op hebben, haasten zich te zeggen dat ze Fasseur natuurlijk volkomen vertrouwen en integer vinden, maar dat het gaat om een principiële discussie. Waarom die angst om te zeggen waar het op staat?

Met de drogredenen die het kabinet aanvoert om anderen de toegang te ontzeggen en de reputatie die Fasseur heeft als bewonderaar van het koninklijk huis, zijn er redenen genoeg om de publicatie van Fasseur met wantrouwen tegemoet te zien.

    • Drs. Richard de Witte