Keuze Fasseur voor `Hofmans' is discutabel 2

Cees Fasseur gaat de Hofmans-affaire onderzoeken en zal daarover te zijner tijd publiceren. Zijn eerdere bijdragen op historisch gebied doen een gedegen stuk werk verwachten. We kunnen dat met grote belangstelling tegemoet zien. Wat jammer dat uitgerekend Lambert Giebels zo ontevreden over deze opdracht is. Hij had dat natuurlijk zelf willen doen. Helaas: Giebels' publicatie in twee delen over Soekarno munt niet bepaald uit door de zorgvuldige research. Fasseur daarentegen leverde uitstekend gedocumenteerd werk. Daarom lijkt me de keuze voor de laatste goed.

    • Peter Varenhorst