Keuze Fasseur voor `Hofmans' is discutabel 1

Terecht wordt het in het hoofdartikel van deze krant (18 augustus) ,,onjuist'' genoemd dat de koningin zelf als bestuurder van de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau een historicus aanwijst aan wie zij het archief kennelijk toevertrouwt. Het gaat hier volgens het hoofdartikel ,,niet om een klusje waarvoor de vaste winterschilder kan worden gebeld''.

Maar misschien is de exclusieve voorkeur van koningin Beatrix voor Fasseur wel verklaarbaar. Immers, in zijn respectabele Wilhelmina-biografie voert Fasseur nogal wat verzachtende omstandigheden aan voor het autocratische en ondemocratische gedrag van Wilhelmina. En in zijn naschrift, getiteld Sterker door strijd wast Fasseur Wilhelmina witter dan wit.

Hij neemt haar meer als advocaat dan als biograaf zwaar in bescherming tegen verwijten als zou Wilhelmina zich het lot van de Nederlandse joden maar zeer oppervlakkig hebben aangetrokken. Wilhelmina is voor de Tweede Wereldoorlog nooit op antisemitische uitlatingen betrapt, zo voert hij bijvoorbeeld tot haar verdediging aan. Alsof dat een verdienste is voor een Nederlands staatshoofd. Misschien hoopt Beatrix wat betreft de affaire-Hofmans ook wel op zo'n behandeling. Met haar exclusieve voorkeur voor Fasseur loopt ze althans het risico die schijn te wekken.

    • Bert van Nieuwenhuizen
    • Auteur van Wilhelmina
    • Koppige Mevrouw'