`Geen besluiten van fractievoorzitters'

Het staat fractievoorzitters vrij om standpunten met elkaar af te stemmen, maar beslissingen nemen in onderling overleg kunnen zij niet. Dat heeft premier Balkenende geantwoord op vragen van fractievoorzitter Halsema (GroenLinks).

Halsema had vragen gesteld naar aanleiding van een reconstructie in deze krant van zaterdag 23 juli over het omroepbeleid. Daaruit bleek dat staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66) niet aanwezig was toen fractievoorzitters Verhagen (CDA) en Van Aartsen (VVD) en het Kamerlid Bakker (D66) op woensdag 22 juni overeenkwamen dat de Nederlandse Programma Stichting (NPS) zou moeten worden opgeheven.

Halsema wilde onder meer weten of Balkenende het ,,aanvaardbaar vindt dat politieke problemen worden opgelost in afwezigheid van de betrokken bewindspersoon.'' Balkenende schrijft nu dat het ,,heel normaal'' is dat coalitiepartners ,,af en toe'' overleggen over wat hen ,,in de coalitie bindt''. Maar tijdens zo'n overleg worden er volgens Balkenende geen beslissingen genomen: ,,Concrete voorstellen worden in het parlement aan de orde gesteld.'' Volgens het kabinet nemen bewindslieden ,,met behoud van de eigen verantwoordelijkheid'' kennis van overleg tussen de fracties.

Halsema stelde ook vragen aan staatssecretaris Van der Laan. Zo vroeg zij de staatssecretaris of deze kon bevestigen dat ze niet aanwezig was geweest bij finale besluitvorming over de NPS. Deze vraag is door Van der Laan niet beantwoord. Wel geeft Balkenende toe op een vraag van Halsema naar de juistheid van het artikel dat in de reconstructie ,,geen aperte onjuistheden'' staan. Halsema heeft Van der Laan nu opnieuw gevraagd of zij aanwezig was bij de besluitvorming over de NPS.

Balkenende schrijft verder dat hij het eens is met Halsema dat niet de Tweede Kamer of het kabinet maar de raad van bestuur van de publieke omroep over programma's beslist. Deze krant publiceerde eerder een afsprakendocument waarin de coalitiepartijen zich uitspreken over het al dan niet voortbestaan van programma's.

WWW.NRC.NL

dossier publieke omroep.