Extra plek voor `onbehandelbare tbs'ers'

Het aantal tbs-plaatsen voor onbehandelbare tbs-patiënten wordt de komende twee jaar met 140 uitgebreid. Behandeling van patiënten op die afdeling is niet meer gericht op resocialisatie. Ze komen dan ook niet meer, of zeer minimaal, in aanmerking voor verlof.

Dat schrijft minister Donner (Justitie, CDA) vandaag aan de Tweede kamer. Volgens Donner gaat het om een categorie waar wegens ernstig recidivegevaar `een veilige terugkeer in de samenleving uitgesloten is'.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks-en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie blijkt dat het gaat om een groep van 200 personen die als onbehandelbaar moeten worden beschouwd.

Donner wil de termijn waarbinnen bepaald wordt of een tbs-patiënt als onbehandelbaar en niet resocialiseerbaar moet worden beschouwd, verkorten van de huidige zes jaar naar twee jaar.