Consument somber over economie

Het herstel van de Nederlandse economie lijkt toch niet door te zetten. Het vertrouwen van de consument in de economie is in augustus scherp gedaald, nadat in juli de weg omhoog leek gevonden.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

Eerder deze maand meldde het CBS dat de economische conjunctuur in het tweede kwartaal verrassend was verbeterd en met 1,3 procent gegroeid was vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar. Een van de oorzaken die het CBS toen noemde was het herstel van het consumentenvertrouwen. Maar in feite slonk dat vertrouwen in zowel mei als juni, herstelde het even in juli, om nu in augustus weer te dalen.

De daling in augustus is volgens het CBS veroorzaakt door ,,een negatiever oordeel over het economische klimaat en een verslechtering van de koopbereidheid''. Vooral over de economische situatie ,,in de komende twaalf maanden'' is de consument somberder.

Ook de koopbereidheid van consumenten nam in augustus af (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden). Die koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel van de financiële situatie van het huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. In augustus ,,verslechterde het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden in de komende twaalf maanden fors'', zegt het CBS.

De verrassende conjuntuuromslag die het CBS eerder deze maand meldde over het tweede kwartaal vergeleken met het eerste kwartaal kwam vooral voor rekening van de investeerders. De bedrijfsinvesteringen, met name de investeringen in de woningbouw, zetten na de onderbreking in het slechte eerste kwartaal hun herstel gematigd voort.

Maar de consumptie slonk in het tweede kwartaal opnieuw, zij het minder dan in het eerste kwartaal. De jongste cijfers over het consumentenvertrouwen doen vermoeden dat het met de consumptie in het derde kwartaal opnieuw matig zal zijn gesteld.

Het CBS meldde vandaag verder dat de woningbouw in de eerste helft van dit jaar met 11 procent is gestegen vergeleken met de eerste helft van 2004, toen er 2.300 huizen minder werden opgeleverd. In de eerste helft van 2005 kwamen ruim 23.000 huizen gereed. De bouw herstelt zich hiermee volgens het CBS van het dieptepunt in 2003. Het aantal woningen waarvoor in het eerste halfjaar van 2005 een bouwvergunning is verleend was 19 procent hoger dan in 2004.