Clarke bekijkt de euro plotseling heel anders

De euro is een mislukking, want de Europese munt is er niet in geslaagd de economie van de deelnemende landen nieuwe impulsen te geven en daarmee nieuwe welvaart te creëren. Dit heeft de invloedrijke Britse conservatieve oud-minister van Financiën Kenneth Clarke verklaard in een interview met het kwartaalblad Central Banking.

De uitlatingen van Clarke zijn opmerkelijk omdat hij tot dusverre als een van de weinige conservatieven openlijk voor Britse toetreding tot de eurozone had gepleit. De Britse media suggereren dat Clarkes ommezwaai mede is ingegeven door zijn wens dit najaar een gooi te doen naar het leiderschap van de Conservatieve Partij. De huidige Tory-leider, Michael Howard, heeft aangegeven dat hij tegen die tijd wil opstappen.

,,Ik dacht dat hij [de euro, red.] zou leiden tot toegenomen productiviteit, efficiëntie en een hogere levensstandaard en tot hervormingen in het beleid'', aldus Clarke. ,,Op dat front is hij tot dusverre een mislukking.''

Clarke zei voorts dat de uniforme rentestand in de eurozone al voor ernstige problemen zorgt in sommige Mediterrane landen, waar de openbare uitgaven uit de hand lopen. Hij zei zich vooral zorgen te maken over Italië, omdat hij daar weinig meer bespeurt van enige begrotingsdiscipline.

De Europese Centrale Bank doet er naar het inzicht van Clarke beter aan minder gefixeerd te zijn op een lage inflatie dan op het bevorderen van economische groei.