Bestrijding aids, tbc groeit enorm

Het mondiaal fonds ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria heeft in de drie jaar sinds zijn oprichting een enorme uitbreiding bewerkstelligd van de strijd tegen de drie ziektes. Dat blijkt uit een doorlichting van de programma's die het fonds financiert.

Dankzij financiële steun van het fonds kregen in juni 220.000 mensen aidsremmers, 69 procent meer dan begin van dit jaar. Ruim 600.000 tbc-patiënten werden behandeld, een stijging van 56 procent in zes maanden tijd. Er werden 3,1 miljoen klamboes verspreid om malaria te voorkomen, meer dan twee keer zoveel als begin van dit jaar.

Vervolg-programma's voorzien in een verdere exponentiële groei van de behandelingen in de komende drie jaar. Het aantal patiënten dat aidsremmers krijgt, moet tot 1,6 miljoen stijgen. Meer dan een miljoen aids-wezen moeten worden ondersteund.

De meeste programma's die het fonds financiert, hebben een looptijd van vijf jaar. Na anderhalf jaar wordt bekeken hoe ze het hebben gedaan. Als geheel blijken ze betere resultaten te hebben geboekt dan was afgesproken. Dat geldt in iets mindere mate ook voor projecten in zogeheten `kwetsbare' staten. Zwakke staten worden omschreven als landen ,,die niet in staat of bereid zijn basisvoorzieningen te leveren aan de meerderheid van de bevolking, inclusief de armen''. In een verklaring zegt de voorzitter van het bestuur van het mondiaal fonds, dr. Carol Jacobs, dat de aanpak om landen hun eigen plannen te laten opstellen en uitvoeren en om goed bestuur te belonen ,,zelfs werkt in landen die van oudsher niet in staat zijn om externe financiering goed te benutten''. Een uitzondering vormde Birma. Het fonds besloot vorige week om de financiering stop te zetten van de gezondheidsprogramma's in dat land.

Het mondiaal fonds heeft voor de eerste twee jaar 3,1 miljard toegezegd voor 316 programma's in 127 landen, een bedrag dat in de volgende fase van drie jaar tot 8,1 miljard dollar zal stijgen. Van dat geld gaat 56 procent naar aidsbestrijding, 31 procent naar het gevecht tegen malaria en 13 procent naar het onderdrukken van tbc. Zestig procent van het bedrag komt terecht in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria is opgericht op ininitiatief van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, met steun van de G8, de grootste geïndustrialiseerde landen plus Rusland. Belangrijkste doel is grote hoeveelheden extra geld werven en distribueren voor de strijd tegen de drie ziektes. Als gevolg van aids, malaria en tbc sterven jaarlijks zeker zes miljoen mensen.

Halverwege de jaren negentig werd mondiaal 200 miljoen dollar uitgegeven aan aids-bestrijding. Dat bedrag steeg in 2003 tot ruim 4,7 miljard dolar. Volgens het VN-programma UNAIDS moet dit bedrag de komende twee jaar groeien tot 14,9 miljard dollar.