Agst voor zeeziekte

Op het eerste gezicht lijkt de overname voor 1,7 miljard euro van CP Ships door Tui een grote verandering van de strategie van het Duitse concern om zich op het toerisme te concentreren. Achttien maanden geleden wilde Tui immers zijn scheepvaartdivisie Hapag-Lloyd naar de beurs brengen, wat op het laatste moment niet doorging omdat de marktomstandigheden ongunstig waren. Wat is er veranderd?

Een van de redenen dat Tui Hapag-Lloyd een beursnotering wilde geven, was dat het concern geld nodig had om de schulden af te betalen. Maar Tui staat er nu veel beter voor dan toen het vorig jaar de beursgang aankondigde. De toerismesector is opgeveerd, en de scheepvaartsector profiteert daar ook van. Het programma aan te verkopen bedrijfsonderdelen verloopt beter dan verwacht. Dit alles betekent dat Tui zijn doelstelling van een nettoschuld van 2 miljard euro dit jaar kan bereiken zonder ook maar één schip te hoeven verkopen.

Maar er lijkt ook een element van angst een rol te spelen. De recente overname door Maersk van P&O Nedlloyd heeft geleid tot de schipbreuk van de zogenoemde Grote Alliantie, een samenwerkingsverband tussen de kleinere rederijen, waarvan P&O Nedlloyd er één was. Bovendien zal de markt de komende vier jaar overspoeld worden door capaciteit, met een daling van de vrachttarieven als gevolg. Dat betekent dat de kosten omlaag moeten om de winstgevendheid te behouden.

Tui heeft dat met deze stap ook op het oog. Het concern verwacht in 2008 180 miljoen euro aan kostensynergieën te kunnen verwezenlijken, en misschien nog meer te kunnen besparen door de lage winstmarges van CP Ships op één lijn te brengen met die van zichzelf. Dat zou de angel uit de overnameprijs halen, die op een niveau van 7,8 maal de winst over dit jaar bedraagt en veel hoger ligt dan het bedrag van 4,6 maal de winst dat Maersk voor P&O Nedlloyd betaalde.

Het probleem is dat de schuld op de korte termijn zal stijgen, van 1,9 maal de verwachte winst over dit jaar naar zo'n 2,3 maal de winst. Erger nog: de aandeelhouders wordt gevraagd in te tekenen op een claim-emissie van 1 miljard euro om de transactie te financieren - nog maar een paar maanden nadat hen werd verteld dat het beter zou zijn een bedrijfsonderdeel af te stoten. Het zou daarom wel eens de nodige moeite kunnen kosten om beleggers aan boord te krijgen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo