`Wet op medisch geheim verouderd'

De wetgeving die bepaalt welke medische gegevens justitie en politie in beslag mogen nemen, is zwaar verouderd. De regels voor die inbeslagname zijn ongeveer honderd jaar geleden vastgesteld en hebben alleen betrekking op geschreven stukken. Ondertussen zijn er ook allerlei elektronische gegevens, die niet onder de wetgeving vallen en die justitie en politie dus kunnen opeisen, hoewel ze zeer privacygevoelige informatie bevatten. Dat stelt arts en juriste W. Duijst, die op 19 september aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert. Artsen beschikken over het zogenoemde verschoningsrecht, op grond waarvan zij niet verplicht kunnen worden hun medisch beroepsgeheim te schenden. Maar volgens Duijst wordt de regelgeving steeds vaker bijgesteld, ook al is volgens haar de opsporing van strafbare feiten niet zo zwaarwegend dat daarvoor het medisch beroepsgeheim zou moeten wijken.