Weer boetes NMa wegens bouwfraude

180 bedrijven in de installatiebranche krijgen samen een boete van 35 tot 45 miljoen euro wegens jarenlange bouwfraude. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) maakte dit vandaag bekend.

Uit onderzoek van de kartelautoriteit NMa is gebleken dat de bedrijven, die werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties bouwen, tussen 1998 en 2001 verboden prijs- en werkafspraken maakten voorafgaand aan aanbestedingen.

90 procent van de 180 bouwbedrijven doet mee een versnelde sanctieprocedure. Deze ondernemingen zien af van het voeren van individueel verweer. Na de versnelde procedure begint de kartelautoriteit procedures tegen de ondernemingen die niet hebben gekozen voor de versnelde procedure.

Voorzitter J. Heeres van brancheorganisatie Uneto-VNI noemt in een reactie de boete ,,fors''. Heeres geeft toe dat de wet is overtreden, en hoopt op een snelle afhandeling.

De NMa zegt bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de hoogte van de boete rekening te hebben gehouden met de aard en ernst van de overtredingen en met andere omstandigheden: ,,De NMa heeft niet het maximale boetepercentage opgelegd, met name omdat niet vaststaat dat bij (vrijwel) alle aanbestedingen in de installatiebranche kartelafspraken zijn gemaakt. Het basisbedrag voor de boete is niet 12 maar 10,5 procent van de aanbestedingsomzet in 2001.''

Voor de NMa zijn ,,specifieke omstandigheden'' reden voor nog meer boetevermindering. Zo is er een lagere boete voor bedrijven die deelnemen aan de versnelde procedure en korting voor ondernemingen die clementie hebben gevraagd. Kleine ondernemingen met een concernomzet van minder dan 10 miljoen euro in 2001 genieten een extra boetevermindering van 15 procent op de finale boete. De NMa zegt aldus te willen voorkomen dat kleine ondernemingen in financiële problemen komen.

De kartels in de bouwsector hebben, volgens de parlementaire commissie bouwfraude, de overheid als grootste opdrachtgever een omvangrijke financiële schade toegebracht. In januari kregen 344 ondernemingen in de grond-, weg- en waterbouwsector van de NMa voor 135 miljoen euro boetes. In september maakt de NMa de uitkomsten bekend van de onderzoeken naar burgerlijke en utiliteitsbouw. In het najaar zijn andere deelsectoren aan de beurt. In juni veroordeelde de rechtbank in Rotterdam vier bouwondernemingen.

www.nrc.nl dossier bouwfraude