Veerman blij met opstelling van hobbydierhouders

Minister Veerman (LNV) ,,juicht toe'' dat verenigingen voor hobbymatig gehouden pluimvee hun leden adviseren om maatregelen te nemen tegen een eventuele uitbraak van klassieke vogelpest. Wel hadden de adviezen wat de minister betreft wel ,,wat verder'' mogen gaan. Hij sluit niet dat hij binnenkort de hobbydierhouders gaat vragen de adviezen ,,aan te scherpen''.

Dat is de reactie van de minister op het advies dat de Nederlandse Werkgroep van hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP) vandaag uitbrengt.

Vanaf vandaag geldt de wettelijke verplichting voor commerciële pluimveehouders om hun dieren binnen te houden. Met deze maatregel hoopt minister Veerman de kans te verkleinen dat Nederlands pluimvee wordt besmet met de klassieke vogelpest via trekvogels. Hobbymatig gehouden pluimvee valt buiten de ophokplicht.

De verenigingen van hobbypluimveehouders vragen hun leden om de adviezen ,,op basis van vrijwilligheid zo veel mogelijk op te volgen''. De hoofdlijnen van het advies waren vorige week al bekend. De belangrijkste van de elf aanbevelingen is om hobbymatig gehouden pluimvee weg te houden van professioneel gehouden pluimvee en uit de buurt te houden van eenden, ganzen en zwanen die vrij rondlopen en vliegen. Ook geldt een advies om het pluimvee binnen een met gaas afgesloten ren te houden, en om buitenshuis schone kleren en schoenen te dragen om ,,versleping'' van het virus via mest te voorkomen. Verder luidt het advies om pluimvee ,,zo weinig mogelijk te verplaatsen'' en dieren die toch worden verplaatst, extra te controleren ,,op hun vitaliteit en gezondheid''.

In het algemeen stellen de hobbypluimveehouders vraagtekens bij het ophokken om dieren te beschermen tegen besmetting via trekvogels. ,,De vogeltrek is een jaarlijks verschijnsel dat een groot aantal maanden in beslag neemt. Alle eventuele risico's daarvan te willen vermijden betekent het einde van het houden van (hobby)pluimvee in de open lucht. Vaccinatie, zowel preventief als bij de eventuele bestrijding, is in de toekomst voor veel vogels een beter alternatief dan ophokken. Onderzoek hiernaar dient met kracht gestimuleerd te worden'', aldus de hobbypluimveehouders.

De Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie surveilleert deze week in gebieden met veel pluimvee om toe te zien op de naleving van de ophokplicht.

WWW.NRC.NL: dossier vogelpest