Schultz wil polis tegen hoogwater

Verzekeraars moeten meer bereidwilligheid tonen om woningen en bedrijven die buitendijks zijn gebouwd, te verzekeren tegen wateroverlast. Dat stelt staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). De kwestie speelt vooral voor panden langs de kust, zegt de staatssecretaris. ,,Het is vaak moeilijk om panden aan de kust te verzekeren omdat de verzekeraars zich houden aan de normen die het rijk hanteert voor de kans op overstromingen'', aldus Schultz van Haegen. ,,Maar dat hoeft niet altijd. Onze duinen worden onderhouden voor een kans van één op de tienduizend op een overstroming. Stel dat een strandtent wordt gebouwd op een plaats waar die kans één op de acht- of negenduizend is, dan moet het toch mogelijk zijn om zo'n gebouw te verzekeren, misschien met een hogere premie. Het is toch raar, dat panden langs de rivieren met een overstromingsrisico van eens in de 1.250 jaar wel kunnen worden verzekerd, en langs de kust niet?''

Meer flexibiliteit van verzekeraars is ook nodig, aldus de staatssecretaris, om vernieuwend bouwen mogelijk te maken in een land, dat enerzijds weinig ruimte heeft en anderzijds als gevolg van de klimaatverandering met meer water te maken krijgt. Het kabinet werkt aan plannen om bij het berekenen van risico's niet alleen de kans op overstroming mee te wegen, maar ook bijvoorbeeld de schade die zo'n overstroming tot gevolg zou hebben voor meer of minder dichtbevolkte gebieden. Volgens de staatssecretaris deinzen nu veel gemeenten ervoor terug om woningbouw en bedrijvigheid langs de grote rivieren toe te staan, omdat zijn vrezen dat bij een eventuele overstroming de schade op de overheid zal worden verhaald. Schultz van Haegen ziet in dit soort gevallen een taak voor de verzekeraars. ,,Die kunnen hierop inspringen. De nieuwe markt is voor hen een uitdaging.''

Het Verbond voor Verzekeraars laat weten dat er geen sprake van kan zijn, dat overstromingen verzekerd zullen worden. ,,Voor geen enkel huis in Nederland bestaat een dekking tegen overstromingsrisico'', aldus een woordvoerder. ,,Zo'n verzekering is commercieel niet interessant. Je kunt wel een hogere premie vragen maar er zullen te weinig mensen bereid zijn om die premie te betalen.'' Bovendien heeft de Raad van State al eens uitgesproken dat het beschermen tegen overstromingen geen taak voor de private maar voor de publieke sector, aldus de woordvoerder van het Verbond.