`Ongelijke inkomens gevaarlijk voor China'

De China Daily, de Engelstalige krant die onder controle staat van de Chinese machthebbers, waarschuwt vandaag voor sociale instabiliteit in China indien de inkomenskloof niet wordt gedicht.

,,China's groeiende inkomenskloof zal waarschijnlijk sociale instabiliteit na 2010 teweegbrengen indien de regering geen effectieve oplossingen vindt om de ongelijkheid te stoppen'', schrijft de krant vandaag op zijn website.

Volgens een team van deskundigen van het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, die door de krant wordt aangehaald, is de inkomenskloof in China sinds 2003 groter geworden in weerwil van overheidsmaatregelen om het inkomen van de armen te verhogen. ,,Het oranje waarschuwingslicht brandt.'' Als het licht rood wordt betekent dat de ongelijkheid ,,totaal onaanvaardbaar'' is. En dat zal na 2010 gebeuren als de komende paar jaar geen ,,effectieve oplossingen'' worden gevonden, luidt de waarschuwing van het team.

Inkomens in de steden groeien volgens het team jaarlijks met gemiddeld 8 à 9 procent, op het platteland met gemiddeld 4 à 5 procent. Een stedeling verdiende vorig jaar volgens officiële cijfers 9.500 yuan (950 euro), een plattelander nog geen 3.000 yuan (300 euro). Per hoofd van de stedelijke bevolking zal het inkomen dit jaar de 10.000 yuan passeren (1.000 euro, waarbij volgens analisten de koopkracht in China een veelvoud daarvan is, sommigen zeggen wel tien keer zo veel). Volgens het team komt de ongelijkheid op het platteland (waar 800 miljoen van de 1,2 miljard Chinezen wonen) ,,heel dicht bij het rode waarschuwingslicht'', ook al is het ,,topprioriteit van de Chinese regering om de boeren die nog steeds in armoede leven meer te laten verdienen''. Boeren verdienden in 2004 gemiddeld 3,39 keer zo veel als boeren die door de overheid officieel als arm worden beschouwd, terwijl dat in 1992 nog 2,45 keer zo veel was.

Ook de ongelijkheid tussen stedelingen neemt toe. ,,Het inkomen van werkloos geworden Chinezen slinkt terwijl de portemonnees van de private bedrijfseigenaren met onvoorstelbare snelheid opzwellen'', citeert het dagblad een deskundige van de Chinese academie van sociale wetenschappen.