MKB wil 25 mln voor steunfonds

MKB Nederland vindt dat het ministerie van Economische Zaken 25 miljoen euro moet investeren in een nieuw compensatiefonds. Het nieuwe fonds moet de lacune opvullen die nu bestaat bij het vergoeden van zogeheten planschade. ,,Ondernemers krijgen zelden een vergoeding als ze schade lijden door plannen van de overheid met bijvoorbeeld de infrastructuur'', stelt secretaris F. Veenema van MKB Nederland. ,,Meestal verwijzen de gemeenten naar het ondernemersrisico en kunnen de bedrijven fluiten naar compensatie''.