Londense politie weer in opspraak

De Londense politiecommissaris heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het doodschieten van een onschuldige Braziliaan.

De affaire van de doodgeschoten Braziliaanse elektricien blijft de Londense politie achtervolgen.

Hoe is het mogelijk dat de informatie van Scotland Yard zo schromelijk tekort schoot dat agenten op 22 juli een onschuldige burger op metrostation Stockwell doodschoten op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme?

De Londense politiecommissaris, Sir Ian Blair, gooide gisteren olie op het vuur door in een vraaggesprek met het populaire zondagsblad News of the World te verklaren dat hij er pas 24 uur na het incident door een collega van werd verwittigd dat het om de onschuldige Jean Charles de Menezes ging. Lagere functionarissen wisten toen al urenlang dat het om een vergissing ging, mede omdat het slachtoffer zijn rijbewijs bij zich had. Blair had tot dan toe zijn manschappen bij herhaling in het openbaar uitbundig geprezen voor hun werk. Hij had bovendien verklaard dat er een ,,direct verband'' was tussen de doodgeschoten man en de mislukte zelfmoordaanslagen van 21 juli, al erkende hij dat hij nog niet over alle feiten beschikte.

De politie nam in de dagen na het incident niet de moeite berichten in de media tegen te spreken, die ook deels aan anonieme politiebronnen werden toegeschreven, dat De Menezes in allerijl het metrostation zou zijn ingerend en een dikke winterjas zou hebben aangehad waarachter mogelijk explosieven werden verborgen. Beide zaken bleken naderhand onwaar.

Alarmerend voor de politie is voorts dat er volgens diverse krantenberichten aanwijzingen zijn dat De Menezes zich op geen enkel moment heeft verzet tegen de politie. Ook zou een deel van de politie De Menezes op het moment dat agenten hem doodschoten niet als een acute bedreiging hebben beschouwd.

Onprettig voor Sir Ian is verder dat vorige week bekend werd dat hij er al een paar uur na de schietpartij bij minister van Binnenlandse Zaken Charles Clarke heeft aangedrongen een onderzoek over de zaak maar aan de politie zelf toe te vertrouwen en niet aan een onafhankelijke commissie.

Die laatste optie zou volgens de politiechef de voortgang kunnen belemmeren van de jacht op de verdachten van de mislukte zelfmoordaanslagen van 21 juli, die op dat moment nog voortvluchtig waren. Dat rook naar een poging de zaak in de doofpot te stoppen, al heeft de commissaris dat krachtig ontkend. Clarke koos er wijselijk voor wel een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

De hele kwestie roept vragen op over het functioneren van Schotland Yard en van Sir Ian Blair. Bezit hij nog de geloofwaardigheid om leiding te geven aan het apparaat? De advocate van de familie van De Menezes vindt van niet en heeft al op zijn aftreden aangedrongen.

Blair zelf heeft die mogelijkheid met de van hem bekende stelligheid direct afgewezen. De afgelopen dagen kreeg hij steun van minister Clarke, van premier Tony Blair en van vice-premier John Prescott, die allen het volste vertrouwen in hem uitspraken. Als ze het tegendeel hadden beweerd, had Sir Ian, die pas begin dit jaar aantrad, uiteraard ogenblikkelijk zijn biezen kunnen pakken.

Ook de Braziliaanse autoriteiten, die aanvankelijk een tamelijk berustende houding aannamen, willen nu het fijne weten van wat er zich heeft afgespeeld. Twee hoge Braziliaanse functionarissen zijn inmiddels in Londen gearriveerd voor besprekingen met betrokkenen.

    • Floris van Straaten