`Leger VS 4 jaar in Irak op zelfde peil'

Het Amerikaanse leger houdt ermee rekening dat het nodig kan zijn de troepensterkte in Irak nog vier jaar op het huidige niveau – 138.000 – te handhaven.

Intussen worstelden onderhandelaars vanochtend enkele uren voor de deadline (middernacht) nog steeds met de tekst van de nieuwe Iraakse grondwet.

Tegenover het persbureau Associated Press zei generaal Peter Schoomaker dat het leger voorbereid is op ,,het ergste geval'' in termen van het vereiste aantal manschappen in Irak. Schoomaker, stafchef van de Amerikaanse landstrijdkrachten, zei dat het aantal ook naar beneden kan worden aangepast. Hij zei dat de commandanten in Irak zullen beslissen hoeveel militairen volgend jaar en daarna nodig zullen zijn.

Eerder deze maand zei de hoogste Amerikaanse commandant in Irak, generaal Casey, nog dat het aantal militairen in Irak volgend jaar met 20-30.000 zou kunnen worden verminderd; volgens sommige zegslieden wilde het Pentagon de sterkte zelfs tot 40- 60.000 militairen tegen het einde van 2006 terugbrengen. President Bush zou Casey vervolgens op de vingers hebben getikt.

De onderhandelingen over de nieuwe grondwet tussen shi'itische, sunnitische en Koerdische vertegenwoordigers hadden vanochtend nog steeds niet tot een resultaat geleid. Het overleg zit vast op drie fundamentele zaken: hoever het federale karakter van Irak moet gaan, de rol van de islam en de verdeling van het oliegeld.

De woordvoerder van de Iraakse regering, Laith Kubba, zei gisteren al dat het mogelijk noodzakelijk zal zijn de tijdlimiet opnieuw met een week te verlengen. Daartoe moet dan de tijdelijke grondwet eens te meer worden gewijzigd. Deze bepaalde oorspronkelijk dat de grondwet 15 augustus klaar moest zijn. De enige andere optie, als er vannacht geen overeenstemming over de tekst wordt bereikt, is nieuwe verkiezingen voor een grondwetgevende Nationale Assemblee uit te schrijven.

Seculiere Koerden klaagden de laatste dagen dat de Amerikanen, die zware druk op de Iraakse onderhandelaars uitoefenen om snel tot overeenstemming te komen, nu akkoord gaan met eisen van de shi'itische meerderheid tot versterking van de rol van de islam in het toekomstige bestel.

In het stadje Tarmiya, 25 kilometer ten noorden van Bagdad, werden vanochtend tien Irakezen doodgeschoten door rebellen. Van de tien slachtoffers waren acht politiemannen.