Hoe werkt elektronisch toezicht?

Elektronisch toezicht

Een vorm van huisarrest waarbij de gestrafte een enkelband om krijgt met een zendertje erin. De enkelband staat via radiofrequentie in contact met de ontvangseenheid in de woning. Een centrale computer controleert permanent of de gedetineerde zich op zijn huisadres bevindt.

Elektronisch toezicht door middel van GPS. Deze afkorting staat voor global positioning system, een satellietsysteem waarmee een plek op aarde kan worden bepaald. De gestrafte draagt een kleine zend- en ontvangsteenheid op zich (een enkelband of een enkelband in combinatie met een tweede `device' ter grootte van een mobiele telefoon) en staat zo in contact met minstens drie satelieten en met een controlecentrum van Justitie.

Nadeel. Een probleem met GPS-technologie is dat ze slecht bruikbaar is in gebouwen, ondergrondse parkings en tunnels. Om de techniek toch voor justitiële toepassingen te kunnen gebruiken, zijn extra voorzieningen nodig. Daardoor komt deze vorm van elektronisch toezicht veel duurder uit dan de radiofreqentietechnologie die nu wordt gebruikt.