Generaal VS: nog vier jaar 100.000 man in Irak (Gerectificeerd)

Het Amerikaanse leger houdt er rekening mee dat het nodig kan zijn de troepensterkte in Irak nog vier jaar op het huidige niveau – 138.000 – te handhaven.

5

Rectificatie

De kop Generaal VS : nog vier jaar 100.000 man in Irak (22 augustus, pagina 1) is niet correct. Zoals in het artikel vermeld houdt het Amerikaanse leger er rekening mee dat zijn sterkte in Irak nog vier jaar op het niveau van 138.000 militairen blijft.