Stacaravanbezit stabiel

Het stacaravanbezit in Nederland is vorig jaar gelijk gebleven. Eén op de vijftig huishoudens was in 2004 in het bezit van een stacaravan, evenveel als in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in het bezit van deze krant. De stacaravan, waarvan er in Nederland 141.000 zijn, wint noch verliest dus aan populariteit. Die trend doet zich al jaren voor: het stacaravanbezit bleef sinds 1995 constant. Dit duidt erop dat het stacaravanbezit niet meeademt met de economie en ongevoelig is voor prijsschommelingen.

Campinggasten: Jochen van Barschot, Elsje Jorritsma, Peter Leijten, Guus Valk. Het thuisfront: Viola Lindner, Arjen Ribbens