Sándor Márai

Van de Hongaarse schrijver Sándor Márai (1900-1989), hier vooral bekend van de roman Gloed, verscheen onlangs de roman Kentering van een huwelijk, over een echtscheiding om een dienstmaagd, verteld vanuit drie perspectieven.

,,Kentering van een huwelijk is een goed voorbeeld van Márais ijver, jaloezie en naoorlogse verbittering. [..] De gevoelige standsverschillen binnen de burgerij zelf en de onwaarschijnljke rigiditeit van de maatschappij [...] worden vooral in het tweede deel met gevoel en nuances beschreven, waardoor dit werkelijk ongelooflijke verhaal gaandeweg toch geloofwaardig wordt – tot deel drie althans.''

Györgyi Dandoy, 19 augustus 2005

Uit het Hongaars vertaald door Henry Kammer. Wereldbibliotheek, 416 blz. €19,90