Kabinet wijst plan SER voor WW af

Het kabinet wijst het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor een andere financiering van de WW-premies als ,,niet verantwoord'' van de hand. In de ministerraad van gisteren is besloten dit gedeelte van het advies over de hervorming van de Werkloosheidswet niet over te nemen, omdat het vooral voor de minima negatieve inkomensgevolgen zou hebben.

Premier Balkenende zei wegens de geconstateerde koopkrachteffecten ,,niet beducht'' te zijn voor de reactie van sociale partners op de afwijzing. De laagste inkomensgroepen zouden er door de voorstellen ruim 1,5 procent in koopkracht op achteruit kunnen gaan. De werkgevers en de vakbeweging in de SER hadden voorgesteld om de WW-uitkeringen deels met belastinggeld te gaan betalen en de zogeheten premievrije voet af te schaffen.

Deze maatregelen raken volgens het kabinet vooral minima, terwijl hogere inkomens erop vooruit gaan. Compensatie via de belastingen kost 1 tot 1,5 miljard euro. Bovendien vindt het kabinet het ,,principieel onjuist'' als niet-werknemers via een bijdrage uit de belastingen zouden meebetalen aan een werknemersverzekering.

Verder hadden de sociale partners voorgesteld dat niet alleen werkgevers de wachtgeldpremie moeten betalen. Om werknemers ertoe te prikkelen de duur van de WW te beperken, zouden ze de helft moeten meebetalen. Het ging daarbij om een bedrag van 1,1 miljard euro. Het kabinet wil de WW volgend jaar veranderen om het aantal mensen in de WW te verminderen. Het voorstel van de SER om de WW-rechten te beperken heeft het kabinet in april van dit jaar al overgenomen, maar moet nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.