Imam moet in gesprek met jeugd op web

Bekende allochtone Nederlanders die moslimjongeren waarschuwen tegen religieus extremisme. En `gezaghebbende' islamitische geestelijken die in chatrooms radicale moslimjongeren weerwoord geven.

Dat zijn enkele voorbeelden uit het actieplan van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) waarmee zij wil voorkomen dat moslimjongeren radicaliseren. Verdonk stuurde haar actieplan, dat bestaat uit ongeveer dertig projecten, gisteren naar de Tweede Kamer.

De minister kondigde in haar brief aan de Kamer ook een onderzoek aan naar radicalisering van moslimjongeren. Volgens de minister geeft bestaand wetenschappelijk onderzoek, zowel in Nederland als in het buitenland, ,,geen uitsluitsel over de precieze processen van radicalisering''.

De minister richt zich met haar actieplan vooral op jongeren omdat die volgens haar ,,in speciale mate vatbaar zijn voor radicaliseringsinvloeden''. Om hen te bereiken én om eventuele radicalisering vroegtijdig te kunnen signaleren, roept ze de hulp in van ouders, geestelijke leiders, jongerenwerkers en docenten. De projecten zullen worden uitgevoerd door FORUM (expertisecentrum voor multiculturele ontwikkeling), het Landelijk Overleg Minderheden en de twee overkoepelende islamitische organisaties, de Contactgroep Islam en het Contactorgaan Moslims en Overheid.

De Tweede Kamer drong er in april tijdens een overleg bij de minister op aan om de moslimgemeenschap medeverantwoordelijk te maken voor de strijd tegen de radicale islam.

Het is de taak van FORUM om moslimjongeren het belang van de democratische rechtsorde bij te brengen. Daarvoor wordt kennis over de islam en moderniteit ontwikkeld en worden er netwerken opgezet die de sociale cohesie in de wijken moeten bevorderen.

Voor de komende drie jaar is zes miljoen euro beschikbaar om te voorkomen dat moslims radicaliseren. Daarvan gaat drie miljoen euro naar minderheden- en moskee-organisaties. Zij moeten dat geld gebruiken om radicalisering in hun eigen achterban aan te pakken.

De `imam online' kan volgens Verdonk een eerste stap zijn op weg naar de oprichting van een commissie die ,,gezaghebbende uitspraken'' kan doen over de uitleg van de islam in de context van de Nederlandse samenleving. Verder komt er een leergang islam en moderniteit voor moskeebestuurders, imams en islamitische geestelijke verzorgers. Die leergang op hbo-wo-niveau moet uitgroeien tot een volwaardige imamopleiding.

In haar plan besteedt minister Verdonk niet alleen aandacht aan moslimextremisme, maar ook aan rechtsradicalisme onder autochtone jongeren. Dat wil ze terugdringen door onder meer de expertise hierover bij bestuurders en maatschappelijke instellingen te vergroten.