Huisjesmelker moet betalen

De rechtbank van Amsterdam heeft een `huisjesmelker' een dwangsom van 64.000 euro opgelegd. De particuliere huiseigenaar verhuurde illegaal woonruimte op acht adressen. Op de adressen woonden onder meer enkele illegaal in Nederland verblijvende Polen en Nigerianen. Meestal komt het niet tot inning van de verbeurde dwangsom omdat de betrokken huiseigenaren zich alsnog voegen naar de huisvestingsregels. Maar in deze zaak bleef de eigenaar bij zijn weigering en vroeg de rechter de dwangsom van tafel te halen. Van de rechter moet hij per direct de `bewoning zonder vergunning' beëindigen.