Het einde der tijden is zeer nabij

De provincies Zeeland en Noord-Brabant willen `rampgevoelige' objecten op hun website plaatsen, verneem ik uit de Provinciale Zeeuwse Courant. Zo is alvast de bevolking over de gevolgen geïnfomeerd wanneer om de hoek een petrochemische fabriek of kerncentrale ontploft. Maar de openbaarmaking van deze `risicokaart' stuit op ernstige bezwaren van de Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging. Die vrezen dat terroristen nu wel erg makkelijk op een idee worden gebracht.

Hoe begrijpelijk ook de ongerustheid van de Zuidwest-Nederlandse werkgevers, een beetje terrorist verlaat zich niet op officiële provinciekaarten. Die infiltreert, bespiedt, legt de hand op en bestudeert geheime informatie alvorens een doelwit te kiezen. Net als tijdens de Koude Oorlog blijkt in dit terrorismetijdperk hoe vaag de grens is tussen reële en existentiële angst. Een nieuw filmpje om voor de risico's van het roken te waarschuwen, drukt het wrang uit: twee vrouwen die tegen elkaar opbieden wat ze tegenwoordig mijden – metro, vliegtuig en massale evenementen –, ondertussen de ene sigaret met de andere aanstekend. Een zelfde naïviteit spreidde ten tijde van het `atoomgevaar' de overheid ten toon, toen de bevolking werd opgeroepen zich bij een alarm onder de trap te verschansen.

Ter genezing van terrorismeangst beveel ik van harte de website www.exitmundi.nl aan. Wie hier even de tijd voor neemt, weet zeker dat het einde der tijden nabij is – maar beslist uitsluitend door het terrorisme. De wereldbevolking kan verschroeien, bevriezen en verdrinken of door een enorm hemellichaam worden verpulverd – zoals eerder de dinosaurussen overkwam. Deze verzameling doemscenario's is toegankelijk en niet sensatiebelust geschreven en gebaseerd op (populair-)wetenschappelijke informatiebronnen.

Een zo grote opsomming van gevaren die ons in verleden konden en in het heden en de toekomst kunnen treffen, werkt geruststellend. Immers, zo lang als de mensheid in staat is zich in geschrifte uit te drukken hield die zichzelf rampscenario's voor. Alleen heeft de bijbelse Apocalyps er een waaier aan varianten bijgekregen. Zo kan de mensheid, aldus exitmundi, bijvoorbeeld ook aan onvruchtbaarheid ten onder gaan. Als de kwaliteit van ons sperma nog harder achteruitgaat dan het nu al doet, kan over enkele generaties de laatste grijsaard het licht uitdoen. Althans, als tegen die tijd niet iedereen al krankzinnig is geworden, want ook massale depressies, angsten en melancholie bedreigen ons voortbestaan. Een overtuigende oproep om onbevreesd het leven te genieten.

www.exitmundi.nl

    • Tom Rooduijn