Geboren in schoonheid en turbulentie

De schoonheid van de microscoopfoto is groot. Het gaat om diatomeeën (miniscule algen) uit sediment van het prehistorische meer van Kariandusi in Oost-Afrika. Je kunt er moderne kunst in zien een klassiek fotogram uit 1925. Maar Duitse en Britse onderzoekers hebben in dit type sedimentlagen bewijzen gevonden voor een drietal klimaatwisselingen tussen droog en nat, in de periode tussen tweeënhalf en een miljoen jaar geleden – precies ten tijde van het ontstaan van de directe voorlopers van de moderne mens (Science-express, 18 augustus). Die turbulenties moeten snelle evolutie van nieuwe soorten hebben bevorderd. Waaronder dus onze voorouders.