Gasmeevaller naar milieu en onderwijs

Het kabinet wil de extra inkomsten van 1 tot 1,5 miljard euro uit het aardgas vooral gebruiken voor investeringen in het onderwijs en het milieu.

Bronnen rond het kabinet bevestigen dat er in grote lijnen overeenstemming is over de besteding van het geld.

De meevaller is het gevolg van de hogere olieprijs, waaraan de aardgasprijs is gekoppeld. Extra inkomsten moeten volgens een vaste verdeelsleutel worden verdeeld over het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en aflossing van de staatsschuld.

Premier Balkenende zei gistermiddag na afloop van de ministerraad dat er bij de begrotingsonderhandelingen is gesproken over het ,,aanwenden van de exorbitante winst op gas'', maar ging niet in op de verdeling van geld.

Het kabinet wil van het FES-geld 400 miljoen euro gebruiken voor duurzame energie en 100 miljoen euro voor verbetering van de luchtkwaliteit. Voor de bouw van scholen voor het praktijkonderwijs komt 300 miljoen extra beschikbaar en voor het beroepsonderwijs wordt 100 miljoen extra uitgetrokken. Hetzelfde bedrag wordt gereserveerd voor monumentenzorg.

Eerder deze week maakte minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) al in deze krant bekend dat hij heeft voorgesteld om 130 miljoen euro uit te trekken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Ook dat geld is afkomstig uit het FES.

Overigens gaat het nog niet om formele besluiten. De ministerraad vergadert ook volgende week nog over de begrotingen van de verschillende departementen en komt pas op prinsjesdag met de eindresultaten naar buiten.

Naast de extra inkomsten uit het aardgas verwacht het kabinet ook meevallers door hogere belastinginkomsten, als gevolg van de aantrekkende economie. Ongeveer 1 miljard euro wil het kabinet gebruiken voor lastenverlichting en reparatie van de koopkracht, maar hoe het geld precies wordt verdeeld, is nog niet duidelijk.

Wel werd gisteren bekend dat structureel 100 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor de kosten van kinderopvang. Het kabinet wil daarmee met name de middeninkomens tegemoetkomen, die de afgelopen tijd fors zijn achteruitgegaan in koopkracht. Tegelijkertijd hoopt het kabinet dat vrouwen besluiten om meer te gaan werken.

Daarnaast wordt 100 miljoen euro uitgetrokken om de benzineaccijns volgend jaar te bevriezen. Deze accijns is nu 67 eurocent per liter en wordt doorgaans met 1 à 2 cent per jaar verhoogd. Om de stijgende bezineprijzen te compenseren, wil het kabinet dat in elk geval volgend jaar niet doen.

niet scoren: pagina 3