De lezer schrijft over de Talpa-advertentie 3

Even dacht ik: wat een rare, bruinrode vlekken op de pagina. Bij nadere beschouwing bleek ik getrakteerd te zijn op een advertentie van patjepeezender Talpa. Ik hoop niet dat het `vernieuwende' Talpa een nieuwe trend zet door redactionele pagina's voor een belangrijk deel onleesbaar of in ieder geval veel moeilijker leesbaar te maken. Het ergste vind ik nog dat men bij Talpa klaarblijkelijk denkt kijkers te vinden bij lezers van NRC Handelsblad voor mister onbenul Beau.

    • P. van der Beek