De lezer schrijft over de Talpa-advertentie 2

Wij zijn onaangenaam getroffen door een advertentie van Talpa, paginagroot afgedrukt over normale kranteninformatie heen. In onze ogen gaat de krant hier over een grens die een zichzelf respecterende krant niet past. Niet alleen was de rtv-pagina hierdoor nauwelijks leesbaar, onze krant ontneemt ons zo de kans om kennis te nemen van zaken die ons ook al via talloze andere media, tot vervelens toe, worden opgedrongen. Wij hopen dat het NRC-management nooit meer advertenties plaats over redactionele informatie heen.

    • Gea Dijkman