Corporaties zwijgen liever over salarissen

Meer dan de helft van de 25 grootste woningcorporaties geven geen openheid over de salarissen van hun bestuurders. Zij negeren daarmee minister Dekker (Volkshuisvesting), een motie van de Tweede Kamer én het advies van zijn eigen brancheorganisatie Aedes.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de jaarverslagen van de 25 grootste corporaties. ,,Dat valt me een beetje tegen'', zegt voorzitter W. van Leeuwen van Aedes. Hij erkent dat de publicatie van de details van beloningen binnen de corporatiewereld omstreden is. ,,Er is geen overdonderende meerderheid onder mijn leden voor volledige publicatie''.

Het kabinet wil woningcorporaties met andere organisaties in de (semi)publieke sfeer vanaf 2006 dwingen openheid te geven bij salarissen die boven het gemiddelde belastbaar salaris van de ministers liggen. Aedes verzet zich daartegen.

Van Leeuwen blijft er naar streven dat de corporaties buiten de wettelijke publicatieplicht van beloningen vallen. Aedes wil een aparte regeling met de minister, zoals de zorginstellingen dat hebben met het ministerie van Volksgezondheid.

De ruim vijfhonderd Nederlandse corporaties zijn zelfstandige bedrijven, die met een vergunning van het ministerie specifieke doelen in de volkshuisvesting moeten nastreven, zoals betaalbaar wonen, leefbaarheid en zorgondersteuning.

Corporaties die geen beloning melden of alleen een totaalbedrag beargumenteren die keuze niet, zo blijkt uit hun jaarverslagen. ,,Wij blijven niet aan de gang en aan hypes willen we niet meewerken'', zegt een woordvoerster van Woonzorg Nederland (26.500 woningen en 198 verpleeg- en verzorgingshuizen).

Bij de corporaties die wel gedetailleerd inzicht geven in de beloningen lopen de salarissen uiteen van 124.900 euro (AWV, Amsterdam) tot ruim 166.000 voor bestuursvoorzitter M. Kromwijk van Woonbron in Rotterdam. In dat bedrag zitten overigens twee bonusbetalingen uit voorgaande jaren.

De Tweede Kamer nam begin dit jaar een motie aan die corporaties opriep om meer openheid te geven over de beloningen. Minister Dekker zei die publicatie eveneens te willen.

Kamerlid K. van Velzen van de SP sprak gistermiddag naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant schande van de bedragen die bestuurders ontvangen. Volgens haar betalen sommige kleinere corporaties, zoals Bo-ex 91 (Utrecht) en woningstichting Rivierengebied naar verhouding hogere salarissen.

OPENHEID: pagina 19

    • Menno Tamminga