Viering Indonesische onafhankelijkheid 2

Voorzover ik mij kan herinneren is de soevereiniteit van Nederlands-Indië in december 1949 niet overgedragen aan een Republiek Indonesië, maar aan de Republik Indonesia Serikat (RIS), die later in 1950 door Soekarno in een centralistische staat is veranderd. De `Republiek Indonesië' van voor 1950 was één van de deelrepublieken op gelijke voet met een aantal andere. Of de centralisering een democratisch proces is geweest, is een interessante discussie. Ik ben toch benieuwd wat minister Bot in Jakarta heeft `aanvaard'.

    • R.H.J. Egeter van Kuyk