VAN DE LEZER

Ik ben het volledig eens met Ilja Leonard Pfeijffer dat de gedichten van Hendrik Marsman veel te weinig onder de aandacht zijn geweest en nog steeds niet genoeg worden gewaardeerd. In de zomer van 1958, ik was toen bijna zeventien jaar oud, kampeerde ik met vier vriendinnen in Renesse. Er was daar een winkel waar souvenirs, huishoudelijke zaken en een beperkt aantal boeken werden verkocht. Daar heb ik toen in plaats van een souvenir van Renesse de gedichten van Marsman gekocht, die meteen al aanspraken. Nog steeds heb ik dit boek in de kast staan en neem het nog vaak ter hand. Het boeiende en beeldende taalgebruik van een dichter die, dat moet wel zo zijn, vaak zwaarmoedige gedachten had, maar ook heel vrolijk en juichend kon zijn, vervult mij nog steeds met veel bewondering.

Een ander boek dat mijns inziens ook veel te weinig aandacht heeft gekregen is van Hubert Lampo, Hélène Defraye. Ik ben benieuwd of iemand het hiermee eens is.

In de zomer discussieert de Leesclub over boeken die niet op waarde zijn geschat. Volgende week gaat de reguliere Leesclub weer van start. Elsbeth Etty opent dan de discussie over `Het land van herkomst' van E. du Perron.

    • D.W. Geldof