Sciencepark in Flevoland afgeblazen

Wageningen Universiteit en Researchcentre (WUR) heeft de plannen voor een Bio Science Park in Lelystad stopgezet. Bedrijven hadden geen belangstelling voor het project.

Op het terrein van veertig hectare naast de A6 hadden zich bedrijven op het gebied van genetische modificatie (gentech), landbouw (agrobusiness) en geneesmiddelen (farma) moeten vestigen. Op universiteiten groeit de aandacht voor life sciences, levenswetenschappen. De belangstelling van bedrijven voor het park bleek echter nihil. Projectontwikkelaars Arcadis en Heijmans, die ,,een paar miljoen'' in het park zouden hebben geïnvesteerd, hebben beslag laten leggen op een deel van het terrein.

Aanleiding voor het afblazen is de beslissing van de provincie Flevoland om een subsidie van 3,57 miljoen euro van de Europese Unie niet aan het Bio Science Park te besteden. Een woordvoerder van de WUR noemt die beslissing jammer, maar begrijpelijk. ,,Het was geen twijfelgeval. Sinds 2000 heeft zich niet één bedrijf aangemeld. De verwachtingen waren door de toenmalige economische hausse te hooggespannen.'' Het mislukken heeft volgens de woordvoerder niets te maken met een negatieve publieke opinie over genetische modificatie. Een actiegroep in Lelystad verzette zich tegen het park.

Het Bio Science Park heeft in ieder geval bijna een miljoen euro gekost. In de periode 1994-1999, toen het plan nog Eco Valley heette, ontving de provincie een subsidie van 575.000 gulden (261.000 euro) van de Europese Unie. Het bedrijfsleven nam deel voor 1.480.000 gulden (673.000 euro) zelf stak de provincie er 60.000 gulden (27.000 euro) in. Dat geld is verloren, zegt een woordvoerder van de provincie. De WUR heeft vooral geïnvesteerd door ,,arbeid en inspanning'', niet met geld.

Begin dit jaar besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland om een overeenkomst met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, de aan de WUR gelieerde stichting die formeel initiatiefnemer is van het Bio Science Park, op te zeggen. Daarmee verloor het park een reeds gereserveerde subsidie van 3,57 miljoen euro van de EU en 300.000 euro van de provincie. Opzegging van de overeenkomst was mogelijk omdat aan bepaalde voorwaarden niet was voldaan. Er was nog geen begin van bedrijvigheid op het terrein.