Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Kabinet handhaaft begrippen `allochtoon' en `vreemdeling'

Het kabinet blijft de term allochtoon gebruiken voor mensen van buitenlandse afkomst. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) vindt het onzin dat de overheid gaat functioneren als ,,een soort taalpolitie''. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Verdonk negeert daarmee de wens van een minderheid in de Kamer. Bij de behandeling in september vorig jaar van de uitkomsten van het parlementaire onderzoek naar het integratiebeleid in de afgelopen decennia werd voorgesteld om in overheidsstukken alleen nog te spreken over Nederlanders en vreemdelingen. Zowel de LPF als de PvdA pleitten voor het opheffen van het onderscheid tussen autochtonen en allochtonen.

Verdonk onderkent dat ,,mensen niet moeten worden gestigmatiseerd door het gebruik van termen als allochtonen of vreemdelingen''. Tegelijkertijd vindt ze dat ,,afgebakende begrippen'' en ,,heldere criteria'' nodig zijn om duidelijk te maken voor wie haar maatregelen ter bevordering van integratie precies zijn bedoeld.

Het kabinet sluit zich, aldus de brief aan de Kamer, daarom aan bij de terminologie en de begrippen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt om personen te onderscheiden naar hun herkomst: allochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Onder een allochtoon verstaat het CBS een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Ook handhaaft de minister het onderscheid tussen Nederlanders en vreemdelingen. ,,Dit is een juridisch onderscheid dat wordt gebruikt om personen met de Nederlandse nationaliteit te onderscheiden van personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.''

Verdonk schrijft dat wat haar betreft ,,oude en nieuwe migranten die het inburgeringsexamen hebben gedaan medeburgers zijn en niet langer moeten worden aangesproken op hun allochtone afkomst''. Ze hoopt dat door de verdere integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving ,,termen als allochtonen en minderheden op den duur irrelevant worden en daardoor in onbruik raken''.

De gemeente Den Haag besloot vorig jaar om de woorden allochtoon en autochtoon uit het ambtelijk taalgebruik te schrappen. Alle inwoners van Den Haag worden als 'Hagenaars' aangeduid, eventueel met de vermelding in welk land zij hun wortels hebben: Turkse Hagenaar, Surinaamse Hagenaar.