Daar komen de slepers

Het is oneerlijk verdeeld op de werkvloer. Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk minder dan hun mannelijke collega's, blijkt regelmatig uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Maar nu staan vrouwen ook weer op verlies op de banenmarkt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde gisteren dat net iets meer vrouwen werkloos waren in de periode mei-juli dan mannen: 251.000 tegen 248.000. In de vergelijkbare periodes in 2004 en 2003 was het andersom. Het werkloosheidspercentage onder vrouwen is altijd al hoger. In de laatste peiling van het CBS: 5,9 procent voor mannen, tegenover 7,8 procent voor vrouwen.

Per saldo gaat het ietsepietsie beter met de werkloosheid. Begin dit jaar kwamen er maandelijks gemiddeld een paar duizend werklozen bij, constateert het CBS, nu gaan er maandelijks duizend af.

Dat valt mee, in het licht van de berichten over het dreigende wegtrekken van banen naar Oost-Europa, China en India. Bovendien rapporteerde KPN, een relatief grote werkgever, vorige week dat in het tweede kwartaal meer dan duizend voltijdbanen zijn geschrapt. Dat moet allemaal al in de statistieken zitten.

Positief is dat het aantal faillissementen in het eerste halfjaar licht daalde: 2.608 nu tegen 2.678 in de vergelijkbare zes maanden van 2004. Daarentegen vertaalt de 1,2 procent economische groei in het tweede kwartaal zich nog niet in snelle banengroei.

Het reguliere beeld van de economie is dat mannen de beste kans op werk hebben. Daarna komen de drie traditioneel zwakkere groepen: vrouwen, jongeren en allochtonen. Bijna twee jaar geleden opperde het Centraal Planbureau echter dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt juist aan het verbeteren was. De drijfveer is een structuurverandering in de economie. Kort gezegd: van de maakindustrie van mannen (staal, metaal, bouw) naar een diensten- en zorgeconomie van vrouwen.

En inderdaad: het CBS wijt de verslechterde positie van vrouwen nu aan de dalende banengroei in de zorg en het onderwijs. De werkgelegenheid verloopt daar nogal schoksgewijs onder invloed van verwachte, werkelijke of juist opgeheven Haagse bezuinigingen.

Wie gaat de stagnerende werkloosheid vlot trekken? Het rijzend tij (de markt) of de sleepboot (extra overheidsuitgaven)? Bij de intocht van Sail liep de clipper Stad Amsterdam even aan de grond. Symbolisch? De Amsterdam is gebouwd door werklozen, die zo ervaring konden opdoen, met financiële steun van uitzendbureau Randstad. De kapitein had de Amsterdam snel weer vlot, maar wel met hulp van anderen. Ruim baan voor slepers.

    • Menno Tamminga