`Zorgbestuur aansprakelijk voor verlies'

Voor het eerst probeert het ministerie van Volksgezondheid de financiële schade die een verpleeghuis heeft geleden te verhalen op de verantwoordelijke bestuurders en een accountant.

Als de rechtbank in Amsterdam dit voornemen bekrachtigt, wil het ministerie vaker op deze manier slecht functionerende bestuurders in verpleeghuizen, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties aansprakelijk stellen voor financieel wanbeleid.

Het gaat in dit geval om het Arnhemse verpleeghuis De Braamberg, met 85 bedden, dat samen met verzorgingshuis Huis en Haard was ondergebracht in de inmiddels opgeheven Stichting Hestia. In 2001 waren de verliezen van deze stichting opgelopen tot 3.224.490 euro. Eind 2002 nam De Drie Gasthuizen, een woonzorgcentrum in Arnhem, de activiteiten van Hestia over.

Staatssecretaris Ross (CDA) stelt vier betrokken toezichthouders persoonlijk aansprakelijk voor jarenlang financieel wanbeheer, evenals de toenmalig directeur en huisaccountant KPMG. Dat doet ze na twee jaar onderzoek van de landsadvocaat. De betrokkenen kregen gisteren een dagvaarding.

Ross verwijt de voormalige directeur onder meer dat hij tussen 1991 en 2001 ,,een bedrijfseconomische en organisatorische onverantwoorde situatie heeft laten voortbestaan''. Ook zou hij te weinig hebben gedaan om de personeelskosten en het ziekteverzuim structureel terug te dringen.

De vier gedaagde leden van de raad van toezicht wordt verweten dat zij ,,niet tijdig'' bij de directeur hebben aangedrongen op maatregelen. En de accountant had moeten waarschuwen, schrijft de staatssecretaris, en bij het bestuur moeten aandringen op een betere administratie. Bovendien heeft hij volgens Ross bij een aantal jaarrekeningen ten onrechte een ongeclausuleerde accountantsverklaring afgegeven.

Misplaatste spierballentaal, reageert de Rotterdamse advocaat J. Princen. Hij is raadsman van de directeur en drie betrokken toezichthouders. ,,Het ministerie slaat de plank juridisch volkomen mis.''

Princen wijst erop dat de stichting al lang voordat zijn cliënten aantraden structureel verliesgevend was. Daarnaast, zegt hij, waren er problemen met extreem hoog ziekteverzuim van personeel. Omdat dit personeel niet kan worden ontslagen, werden de lasten verdubbeld, aldus Princen, want het verpleeghuis was genoodzaakt dure uitzendkrachten in te huren.

De raadsman vindt het niet terecht deze mensen persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor het extreem hoge ziekteverzuim. ,,Ook in het bedrijfsleven heeft een rechter nog nooit een bestuurder aansprakelijk gehouden voor een faillissement veroorzaakt door een te hoog ziekteverzuim.''