Verzet tegen invoerverbod Chinese textiel

Een aantal Europese landen waaronder Nederland verzet zich openlijk tegen het invoerverbod voor Chinese textielproducten dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, heeft afgekondigd. Behalve Nederland gaat het om Denemarken, Zweden, en Finland. Zij maken bovendien bezwaar tegen de rigide manier waarop de Europese Commissie de quotamaatregel voor Chinese textiel hanteert.

Miljoenen in China vervaardigde truien en broeken mogen sinds 12 juli de Europese Unie niet meer in. Hierdoor zijn importeurs in de EU-lidstaten die deze producten al hadden besteld in problemen gekomen. Vaak hadden zij contracten afgesloten met winkelketens voor de komende najaarsverkoop.

De ministers van Handel van Nederland, Denemarken, Zweden en Finland schrijven vandaag in een ingezonden stuk in de Britse zakenkrant The Financial Times geen heil te zien in de herinvoering van importquota voor textielproducten uit China met als doel de Europese kledingindustrie te beschermen. Ook verzetten zij zich tegen de wijze waarop de regeling is ingevoerd waarbij volgens hen onvoldoende rekening wordt gehouden met reeds afgesloten contracten.

Volgens de vier ministers ontkennen importmaatregelen de manier waarop tegenwoordig handel wordt gedreven. Het gaat vaak niet om producten die vanuit China worden aangeboden aan de Europese markt, maar om artikelen die op bestelling zijn gemaakt. Steeds meer Europese bedrijven zijn direct betrokken bij de productie van artikelen in lagelonenlanden. ,,Uitbesteding is een groeiende trend. Veel mensen in Europa en de Verenigde Staten zien dat als een bedreiging. Ten onrechte. Proberen om importen en uitbesteding te verbieden komt neer op economische zelfmoord'', aldus de ministers. Voor Nederland tekende staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken – die zich in het buitenland minister mag noemen – het stuk. Zij wijzen erop dat uitbesteding van de productie aan lagelonenlanden voor veel Europese textielbedrijven het antwoord was op het aanbod van goedkope textiel uit die landen.

Een woordvoerder van de Commissie zei vanmorgen dat de maatregelen een compromis zijn tussen handelsnaties zoals Nederland en textielproducerende landen als Italië en Frankrijk. De kans op versoepeling van de maatregelen achtte hij klein. De importeurs wisten volgens hem dat de maatregelen eraan zaten te komen.

De onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten over de Chinese textielexport naar de VS zijn gisteren geëindigd zonder compromis. Volgens Amerikaanse media verwacht de regering-Bush dat er snel een overeenkomst komt.