`Turkse les past niet in politiek klimaat'

Heeft algemeen directeur Kees Bun van de Scholengroep Den Haag Zuid-West wel of niet gejokt? Die vraag stond gistermiddag centraal in het kort geding dat tien Turkse ouders tegen de school hadden aangespannen. Volgens de ouders zegde de school twee jaar geleden toe dat leerlingen die het vak Turks kozen, daarin ook eindexamen konden doen. Bun zegt dat die afspraak nooit is gemaakt.

De verwarring begon, zo betoogde advocaat W. Lindeboom die de school verdedigt, in het jaar 2002. Sinds het aantreden van de kabinetten-Balkenende waait er een ,,volstrekt andere wind''. Het vak Turks behoorde tot de zogenoemde Allochtone Levende Talen. Maar: ,,De manier waarop de Nederlandse politiek het onderwijs in dit vak benadert, is in korte tijd sterk veranderd.'' Het kabinet is van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal de basis moet vormen voor integratie. Met ingang van 1 augustus 2004 werd de bekostiging van het keuzevak Turks geschrapt.

De scholengroep Den Haag Zuid-West, voorheen het Terracollege, kreeg bovendien te maken met een verslechterde financiële situatie. In 2004 bedroeg het aantal leerlingen 2.833, in 2005 waren dat er nog 2.200. De ,,dramatische'' situatie noopte de school er mede toe het vak Turks volledig te schrappen. Bovendien zou de belangstelling voor het vak de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gedaald. De directeur informeerde de betrokken leerlingen en ouders en zei naar ,,een oplossing'' te zoeken voor de leerlingen die gedupeerd dreigden te raken.

Omdat de ouders zich aan het lijntje gehouden voelden, stapten zij in januari naar een advocaat, mr. Ibis-Ciftci. De ouders kregen volgens de advocaat steeds te horen: `We zullen het uitzoeken' en `We zullen u uitnodigen'. Nadere informatie bleef echter uit.

Niet netjes, vond rechtbankvoorzitter Holtrop, maar heeft directeur Bun gejókt? De ouders wekken, bij monde van advocaat Ibis, steeds die suggestie, maar op de directe vraag van Holtrop zeggen ze toch `nee'. Nee, zegt ook de advocaat van de school. Bun is hoogstens verkeerd begrepen.

Het laatste woord was aan de leerlingen in de zaal. Elif (17) zit in vijf havo en had Turks in haar vakkenpakket. Moet zij op zoek naar een ander vak? Afdelingsleider Van Aggelen van de sector havo/vwo zegt dat dat ook een misverstand is. Elif kan zonder het vak Turks gewoon meedoen aan het centraal eindexamen, omdat Turks in de `vrije ruimte' wordt gegeven. In dit deel kiezen leerlingen voor twee vakken. Elif voldoet aan de eisen van het centraal eindexamen als ze dat andere vak haalt. De leerlingen kijken elkaar verbaasd aan. Volgende week donderdag uitspraak.