`Scherm ook hobbyvogels af'

Houders van hobbypluimvee moeten hun dieren zo veel mogelijk afschermen van de buitenwereld en contacten met pluimveebedrijven vermijden. Dit gaan enkele verenigingen van hobbydierhouders aan hun leden adviseren.

Over enkele dagen wordt de `ophokplicht' van kracht voor commercieel gehouden pluimvee, zo heeft minister Veerman (LNV) aangekondigd. Dit gebeurt om een uitbraak van de klassieke vogelpest in Nederland te voorkomen. De precieze regeling wordt morgen bekend gemaakt. De hobbydierhouders hoeven hun pluimvee niet op te hokken. Wel verwacht Veerman dat zijzelf met maatregelen komen, zo stelde hij eerder deze week.

Aan het advies aan de leden wordt nog gewerkt. Maar de hoofdlijnen zijn al bekend, zeggen de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders (NHDB). Er komt een advies om kleding die in contact komt met pluimvee niet van het terrein af te brengen. Ook is het volgens de organisaties raadzaam om het terrein, waar mogelijk, af te schermen voor andere vogels. Van groot belang wordt ook geacht geen contacten te onderhouden met commerciële pluimveebedrijven.

Nederland moet de ophokplicht formeel notificeren bij de Europese Commissie. Tegen deze notificatie kunnen andere EU-lidstaten vervolgens drie maanden bezwaar maken. Dit staat echter de invoering van de ophokplicht binnen enkele dagen niet in de weg, aldus de woordvoerder van Veerman.

WWW.NRC.NL dossier vogelpest