Rijk investeert in medicijnonderzoek

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) wil 130 miljoen euro investeren in een nog op te richten farmaceutisch onderzoeksinstituut. In het instituut moeten universiteiten en industrie samen onderzoek doen naar nieuwe geneesmiddelen.

Dat zegt minister Hoogervorst vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Met de oprichting van het Topinstituut Pharma, zoals het vooralsnog zal gaan heten, wil het kabinet voorkomen dat wetenschappers die onderzoek doen naar de ontwikkeling van geneesmiddelen, massaal wegtrekken naar de Verenigde Staten. Volgens de minister is er al sprake van een braindrain van Europese onderzoekers naar de VS.

Hoogervorst bezocht onlangs in New Jersey het Healthcare Institute of New Jersey. Hij zegt: ,,Het stikt daar van de Europeanen.'' De Amerikaanse National Institutes of Health, met een gezamenlijk overheidsbudget van 28 miljard dollar, dienen als voorbeeld voor het in Nederland op te richten instituut.

Het kabinet staat welwillend tegenover de investering, zegt een woordvoerster van de minister, maar heeft er nog geen definitieve goedkeuring aan gegeven. De hele overheidsbijdrage van 130 miljoen euro (voor de komende vier jaar) komt uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) – geld dat de overheid opzij zet voor onder meer kennisinfrastructuur. Goede afspraken moeten ervoor zorgen dat niet alleen farmaceutische bedrijven, maar ook de universiteiten financieel profiteren van innovatieve vindingen.

Negen Nederlandse farmaceutische bedrijven, waaronder Organon (onderdeel van Akzo), Solvay, Octoplus en Crucell hebben hun deelname aan het instituut toegezegd. De bedoeling is dat de betrokken farmaceutische bedrijven en universiteiten samen ook ongeveer 130 miljoen investeren. Universiteiten kunnen ook investeren met arbeidsuren van wetenschappers of apparatuur.

Het instituut gaat kennis van onderzoekers op universiteiten en in farmaceutische bedrijven bundelen, waardoor intensiever kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Het instituut is ook antwoord op kritiek van de Amerikaanse overheid en industrie dat Europese regeringen te weinig zouden investeren in geneesmiddelenonderzoek. Geneesmiddelen zijn in de Verenigde Staten duurder dan in Europese landen. Amerikanen zouden opdraaien voor de hoge ontwikkelingskosten van nieuwe geneesmiddelen, waar Europeanen net zo goed baat bij hebben.

Volgens minister Hoogervorst is het prijsverschil in geneesmiddelen geen onderwerp van discussie omdat in Nederland vrijwel iedereen verzekerd is. Daardoor is er – in tegenstelling tot in de VS – een door de staat gegarandeerde afzetmarkt. Met ingang van de nieuwe zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht zich te verzekeren.

Interview Hoogervorst pagina 3

    • Esther Rosenberg