Raad voor de Rechtspraak verdeelt budget en geeft advies

De Raad voor de Rechtspraak is opgericht in januari 2002. Zijn belangrijkste taak is de zorg voor het financieel beheer, de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de rechtspraak.

De Raad verdeelt de jaarlijks door het ministerie van Justitie beschikbaar gestelde budgetten en is verantwoordelijk voor onder meer personeelsbeleid, huisvesting, beveiliging en het financieel beheer voor de gerechten in Nederland.

Daarnaast heeft de Raad voor de Rechtspraak een wettelijk vastgestelde adviesfunctie aan ministers en Tweede Kamer bij nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak in organisatorische en financiële zin.

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak is mr. A.H. van Delden, voormalig president van de rechtbank in Den Haag.

De drie andere leden zijn mr. D.J. van Dijk (voormalig president van de rechtbank in Arnhem), mr. Th. Groeneveld (voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden) en drs. W. van Velzen (voormalig directeur wetenschappelijk onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).