Oud, maar niet afgedaan 2

Bij de discussie over langer doorwerken door ouderen wordt steeds minister Brinkhorst als voorbeeld gegeven. Ook laat deze minister zelf zich erop voorstaan dat hij nog werkt. Een op 68-jarige leeftijd nog werkende minister is wel een elitair voorbeeld. Als men 's morgens door de dienstauto thuis wordt afgehaald, de gehele dag te eten en te drinken krijgt en een salaris ontvangt, dankzij welk thuis door personeel alles piekfijn wordt geregeld, heeft men makkelijk praten.

U stelt in uw hoofdartikel dat de arbeidsmarkt onvoldoende is ingesteld op ouderen, die willen blijven werken en dat er een mentaliteitsverandering nodig is. Daarbij moet worden opgemerkt dat de combinatie van huishouden en werken juist voor ouderen een te zware last is. Daar kunnen de arbeidsmarkt en de mentaliteit weinig aan veranderen.

    • H.E. Runia