Meer werkloosheid onder vrouwen

De arbeidsmarkt is minder gunstig geworden voor vrouwen. Dat komt door de teruglopende groei van banen in zorg en onderwijs. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde. Het aantal werkloze vrouwen nam in het afgelopen jaar met 15.000 toe tot 251.000, terwijl de werkloosheid onder mannen licht is gedaald tot 248.000. Dat is ongeveer 1.000 minder dan een jaar eerder. Overigens is het eerste halfjaar van 2005 volgens het CBS de werkloosheid stabiel op ongeveer 493.000 personen, 6,7 procent van de beroepsbevolking.