Israël begint aan laatste ontruimingen

Duizenden militairen en agenten zijn begonnen met de ontruiming van de laatste drie bolwerken van verzet tegen de sluiting van de inmiddels grotendeels lege Israëlische nederzettingen in de Gazastrook.

In de nederzetting Shiloh op de bezette Westelijke Jordaanoever schoot een kolonist gisteren vier Palestijnse arbeiders dood. Het was het tweede dergelijke incident in twee weken; beide worden door de Israëlische autoriteiten met het verzet tegen de ontruiming van de Gazastrook in verband gebracht. Palestijnse extremistische groepen zwoeren wraak, maar lieten doorschemeren niet door geweld de ontruiming van de Gazastrook in gevaar te willen brengen.

Honderden vrome jongeren, afkomstig uit nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, maar ook de Verenigde Staten, hebben zich verschanst in de synagoges van Neve Dekalim, de grootste nederzetting, Kfar Darom, de oudste, en Shirat HaYam aan het strand. Terwijl de ontruiming elders door ongewapende soldaten en agenten wordt uitgevoerd, zijn in Shirat HaYam zwaar bewapende commando's ingezet. Volgens de politie zitten hier enkele gewapende extremisten.

Onder toeziend oog van leden van de generale staf en de hoogste commandanten van de politie werd eerst in Kfar Darom en vervolgens Neve Dekalim een begin gemaakt met het oppakken van de psalmenzingende, wild dansende en biddende tieners. De bezetters van de synagoge in Neve Dekalim werd een ultimatum gesteld dat tegen het sluiten van deze krant afliep. De jongeren probeerden in te praten op de soldaten en agenten die cordons rond de synagoges hadden gelegd. Rabbijnen zagen erop toe dat het geüniformeerd personeel niet werd uitgescholden. ,,Zij mogen geen holocausttaal en geen geweld gebruiken. De soldaten zijn onze broeders en zusters,'' aldus rabbijn Löwenthal, een sociaal werker. Niettemin werden in Shirat HaYam politie en leger bekogeld met aardappelen en verfbommetjes.

,,We kunnen hen hier in tien minuten weg hebben. We streven naar een vreedzame afloop. Dus het gaat even duren, maar voor morgen zonsondergang, als de sabbat begint, is iedereen weg'', verzekerde luitenant-kolonel Avi Cohen van de grenspolitie. Hij erkende dat hij nog niet eerder in zijn lange loopbaan zoveel geduld heeft moeten betrachten met demonstranten. ,,Het is gevoelig. We willen hen liever niet met dwang uit de synagoges halen. We onderhandelen over vrijwillig vertrek.''

Als de synagoges van Neve Dekalim en Kfar Darom ontruimd zijn en de duizenden gelovige jongeren zijn verwijderd dan is de moeilijkste fase van de ontruiming achter de rug. De hele operatie is aanzienlijk sneller en voorlopig vreedzamer verlopen dan leger en politie hadden voorspeld. Zij hadden vier weken voor het gedwongen verhuizen van de 8.500 inwoners in de 21 nederzettingen uitgetrokken. Vandaag waren er al 15 nederzettingen helemaal of nagenoeg leeg. Uit Neve Dekalim vertrokken in de avond en nacht voortdurend bussen met families die tot het allerlaatste moment hadden gewacht met inpakken. Hun vertrek ging gepaard met emotionele taferelen, ruzies en scheldpartijen richting agenten en soldaten. Twee soldaten en één agent hebben volgens officiële opgave geweigerd orders voor ontruiming op te volgen.

    • Oscar Garschagen