`Ik hoop dat justitie mij snel belt'

Uit het strafrechtelijk onderzoek naar de voorkennisaffaire VHS en Staalbankiers bleek gisteren dat de directeur van voetbalclub PSV Rob Ribbers bij de zaak betrokken is. ,,Ik ben geen verdachte. Ik ben niet eens gehoord in deze zaak.''

De voorkenniszaak rond vastgoedfonds VHS en Staalbankiers kreeg gisteren een nieuwe wending. Anders dan Staalbankiers zelf beweert zou oud-directeur Rob Ribbers wel degelijk weet hebben gehad van de omstreden aandelentransacties door VHS-topman Ed Maas, in de zomer van 2002. Dat blijkt uit een proces-verbaal van de FIOD-ECD die de zaak voor justitie onderzoekt.

Het proces-verbaal was voor het openbaar ministerie directe aanleiding om een week later het Haagse hoofdkwartier van de bank binnen te vallen. Rob Ribbers was daar tot november 2003 kantoordirecteur, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor `Special Clients' – zoals Ed Maas. Volgens het dossier zou Ribbers aandelentransacties door Maas hebben goedgekeurd ondanks waarschuwingen van de juridische afdeling van Staal die misbruik van voorwetenschap ,,aanwezig achtte''. De conclusies van de FIOD-ECD staan lijnrecht tegenover de bevindingen van de interne accountantsdienst van Staalbankiers. Daarin is de rol van Ribbers onomstreden. Volgens justitie wordt in dat interne onderzoek ,,de waarheid soms geweld'' aangedaan.

Ribbers (48), sinds november 2003 directeur commerciële en financiële zaken van voetbalclub PSV, werd gisteren overrompeld door het bericht over zijn betrokkenheid.

Bent u naar aanleiding van de conclusies van de FIOD-ECD verdachte in het onderzoek naar de voorkennisaffaire rond VHS?

,,Niet dat ik weet. Als dat zo is, zou ik daarvan toch op de hoogte zijn gebracht? Nee, goddank hoef ik niet met mijn initialen in de krant.''

Wat weet u wel?

,,Ik weet natuurlijk dat er juridisch onderzoek wordt gedaan, zowel bij VHS als bij Staalbankiers. En ik zie dat tussen beide partijen een strijd met scherpe messen wordt gestreden. Ik volg de zaak in de media. Vooralsnog sta ik volledig buiten de affaire. Ik ben al sinds november 2003 weg bij Staal. Ik heb het onderzoek van de interne accountantsdienst van Staal nog wel meegemaakt [dat verscheen in oktober 2003, red.] In de conclusies daarvan wordt mij niks verweten.''

Het moet voor u geen verrassing zijn geweest dat justitie ook uw rol bij de VHS-zaak wil bekijken. U was direct verantwoordelijk voor het dossier-VHS.

,,Sinds justitie bij Staalbankiers op bezoek is geweest acht ik de kans aanwezig dat ook ik gehoord zou worden. Ik ben zelf strafrechtelijk opgeleid dus ik weet een beetje hoe dit soort zaken lopen. Ik heb al ten tijde van mijn overstap naar PSV zowel tegen de Staal-directie als tegen mijn nieuwe werkgever gezegd dat ik mijn baan niet zou aanvaarden als mij ooit iets strafrechtelijks zou worden verweten. Ik heb nu min of meer een publieke functie. Zelfs als ik iets verkeerds zou hebben in een vorige baan, zou dat de club schaden.

,,Wat me wel in hoge mate heeft verbaasd is dat ik mijn vermeende betrokkenheid bij de affaire in de krant heb moeten lezen.''

Wat was precies uw rol bij Staal inzake VHS?

,,Als kantoordirecteur heb ik het dossier-VHS pas in handen gekregen ná de bewuste aandelentransacties (in 2001 en 2002). Een ander team zag er problemen in. Aan mij werd gevraagd die op te lossen. Dat heb ik gedaan. VHS had ik daarvoor nooit gesproken.''

Uit het proces-verbaal van de FIOD-ECD blijkt dat u persoonlijk aan Ed Maas toestemming hebt verleend om aandelenorders te doen.

,,Wat er in dit proces-verbaal wordt beweerd is pertinente onzin. Ik wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan, want ik wil het justitiële onderzoek niet verstoren.''

Had uw vertrek naar PSV te maken met die vermeende voorkennisaffaire? Die was kort ervoor bij Staal aan het licht gekomen.

,,Nee. Ik ben destijds benaderd door PSV om directeur te worden. Hoewel ik het erg naar mijn zin had in Den Haag, heb ik hun verzoek aanvaard. Ik woon al jaren in Noord-Brabant en ik had het wel gehad met het file-rijden.''

Heeft u een advocaat?

,,Ja, ik heb een advocaat in de arm genomen. Puur uit voorzorg. Maar hij heeft nog niets hoeven doen.''

En nu?

,,Ik denk, nee ik hoop, dat justitie me nu wel snel zal bellen.''

    • Philip de Witt Wijnen