Honderd miljoen extra voor kinderopvang

Het kabinet trekt vanaf 2006 elk jaar 100 miljoen extra uit voor de kinderopvang. Daarover zijn de bewindslieden het vanochtend eens geworden tijdens de begrotingsbesprekingen, zo bevestigen bronnen rond het kabinet.

Het bedrag komt bovenop de 830 miljoen euro die nu jaarlijks begroot is. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van met name de Tweede-Kamerfracties van CDA en D66, evenals de vakcentrale FNV. Deze pleitten overigens voor hogere bedragen, van 150 tot 200 miljoen euro.

Het geld is vooral bestemd voor de middeninkomens, voor wie de kinderopvang vaak aanzienlijk duurder is geworden sinds op 1 januari van dit jaar de nieuwe Wet op de kindervang van kracht is geworden. Daarin staat dat ouders, werkgevers en overheid ieder eenderde van de kosten moeten betalen, maar werkgevers zijn niet verplicht tot die bijdrage. Gebleken is dat nog maar 70 procent van de werknemers aanspraak kan maken op een bijdrage van zijn werkgever, terwijl dat percentage eerst boven de 80 procent lag. Bovendien betalen veel bedrijven minder dan eenderde van de kosten, of willen zij alleen betalen voor het kinderdagverblijf maar niet voor buitenschoolse opvang van kinderen boven de vier jaar.