`Het is zeer schadelijk voor het imago van de politiek dat dit maar door blijft gaan'

Dat dit maar door blijft gaan... In de woorden van Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad, klinkt moedeloosheid door. Het is zeer schadelijk voor het imago van de politiek... Dezelfde Asscher gelooft dus dat de politiek nog een goeie naam hoog heeft te houden. Moedeloosheid en zelfbedrog, ziedaar de twee pijlers van het stadsbestuur.

En van 's lands bestuur.

Asscher doelde op de behendigheid waarmee gemeenteraadsleden jongleren met hun onkostenvergoeding. Corruptie is geen privilege van Amsterdam. Uit een landelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, blijkt dat iets meer dan vijf procent van alle politici corrupt is. Een op de twintig. Iedere avond verschijnt er dus op elke televisiezender wel een corrupte politicus!

Kijk goed naar hun eerlijke gezichten.

Het rapport benadrukt dat het niet gaat om de grijze muizen en de kleine knoeiers onderaan de carrièretrap, zoals we in onze naïveteit zouden geloven, maar om leidinggevenden, vooral `de slimme en kleurrijke types' die er de voorkeur aan geven solistisch op te treden.

Twee per avond bij de publieke omroepen, vier bij de commerciëlen.

Is overigens het avond na avond van kop tot knie in televisieprogramma's opduiken voor politici niet op zich al een daad van corruptie?

Een op de twintig, het is écht te rooskleurig.

In het rapport van het centrum met de lange naam wordt toegegeven dat de schatting aan de lage kant zou kunnen zijn. Ministeries registreren de meeste gevallen niet. Zaken worden zelden aan de politie overgedragen. Ze worden bij voorkeur intern afgehandeld. Goudeerlijke politici moffelen hun zondige, maar ten halve gekeerde broeders onder het tapijt, je ziet het voor je.

Er kon wel eens één op de tien politici corrupt zijn.

Ook werd enkel het aannemen van steekpenningen en cadeaus onderzocht. Over het creatief omspringen met onkostenvergoedingen en over snoepreisjes lees ik niets.

Eén op de vijf?

Het rapport houdt het bij beloningen `met het oog op wat iemand in functie doet of zal doen'. Het zwijgt over daden die in functie worden verricht met het oog op beloningen die na beëindiging van de functie zullen volgen. Een mooie baan in het bedrijfsleven, een commissarisschap, een toekomst als televisiester.

Eén op de twee?

Het corruptieonderzoek ging van start in 2003, na de grote bouwfraude. Het kabinet-Balkenende verkondigde toen als zijn mening dat corruptie in de politiek `uitzonderlijk' was. Een groot percentage van de ondervraagde functionarissen vindt nu dat de corruptie juist de laatste jaren sterk is toegenomen.

Normen en waarden helpen enorm.

Normen en waarden, de lippenzalf van een bestuur dat volgens eigen onderzoek corrupter is dan ooit. `Dat dit maar door blijft gaan' lijkt voor politici niet het allerergste, corruptie zal ze ook een zorg zijn, wat ze verschrikkelijk vinden is dat het gewone volk er eens achter zou komen.

    • Gerrit Komrij